Frankfurt am Main / Museum Angewandte Kunst (S)

Im Jahr des Ochsen: Erforschung der Sammlung Carl Cords

Datum: 14.04.2021

Veranstaltungsart:
(S) = Social Media

Veranstaltungsformat:
Online

Thematik:
Kulturgut aus kolonialen Kontexten
NS-verfolgungsbedingter Entzug

Museum Angewandte Kunst

Adresse:
Schaumainkai 17
60594 Frankfurt am Main

Beteiligte Person(en):
Dr. Katharina Weiler

Scroll Up