Koloniale Provenienzforschung im Weltmuseum Wien – Die Sammlung Emmerich Billitzer (k.k. Kriegsmarine)

Datum: 13.04.2021

Beginn: 19:00 Uhr

Veranstaltungsart:
(F) = Führung / Kurator*innen-Gespräch / Rundgang — guided tour / curator talk / tour
(P) = Präsentation / Vitrinen- / Kistenenthüllung — presentation / unveiling a showcase

Thematik:
Kulturgut aus kolonialen Kontexten

Weltmuseum Wien

Adresse:
Heldenplatz
1010 Wien

Beteiligte Person(en):
Nadja Haumberger; Dominik Spörker

Scroll Up